Betingelser og vilkår

Takk for at du velger å benytte deg av MCB webside. Vennligst les våre vilkår og betingelser nøye da disse angir retningslinjer for bruk av vår webside.

Betingelser og vilkår for bruk av MCB’s tjenester.

Hvis du besøker dette nettstedet og/eller benytter deg av våre tjenester aksepterer du våre betingelser. Vennligst også les vår personvernpolicy som også regulerer ditt besøk på vårt nettsted.

Våre brukervilkår utgjør en bindende avtale mellom deg, og/eller din bedrift/selskap og MCB Rekruttering AS.

MCB kan når som helst revidere vilkårene og det vil da publiseres en oppdatert versjon av disse på vår webside. Da våre brukervilkår er en bindende avtale bør du oppdatere deg ved jevne mellomrom dersom det skulle forekomme nye endringer slik at du alltid er innforstått med de nyeste gjeldende vilkårene.

Dersom våre brukervilkårene brytes kan MCB nekte tilgang til våre tjenester enten midlertidig eller på permanent basis.

For å benytte MCB sine tjenester anbefales det at du er over 18år, er bruker under 18år må dette gjøres i samråd med foreldre eller verge.

 Personvern policy

 Påminnelse om beskyttelse av ditt personvern.

Personvern og personvernpolicy er noe som tas svær alvorlig av MCB. Vår personvernpolicy gjelder for alle våre brukere, (1) alle jobbsøkere, (2) enkeltpersoner vi kurser, eller hjelper på ande måter, og (3) bedrifter/rekrutteringsbyråer eller andre brukere av elle våre tjenester.

Personvernpolicyen vår beskriver hvordan vi samler inn og håndterer all personlig informasjon og den enkelte person samt bedrift opplysninger. Hva vi benytter denne informasjonen til, hvem som har tilgang på informasjonen og hvilke rettigheter enkeltpersoner og bedrifter har. Vi har iverksatt tiltak som til enhver tid beskytter all informasjon som oppgis til MCB

All informasjon om enkeltpersoner, bedrifter, rekrutteringsbyråer eller andre brukere av våre tjenester vil aldri under noen omstendigheter bli delt med en annen part. All informasjon er konfidensielt og personvernpolicyen opprettholdes til enhver til og følger gitte lover og regler for personvern.

 1. Bruk av MCB innhold

I henhold til våre vilkår gir MCB deg tilgang og tillatelse til å benytte våre tjenester. Innholdet og tjenester levert av MCB skal utelukkende benyttes til ditt personlige, ikke kommersielle formål. MCB nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, videreselges eller på annen måte utnyttes til offentlige eller andre kommersielle formål uten skriftlig samtykke fra MCB. Det skal aldri under noen omstendigheter vedlegges varemerker, logo eller annen fortrolig informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) av MCB, våre kunder og våre forretningspartnere uten skriftlig samtykke. Det skal heller aldri brukes skjult tekst for å utnytte MCB sitt navn eller varemerke uten skriftlig samtykke av MCB. Alt innhold på MCB eies i sin helhet av MCB Rekruttering AS. Opphavsretten til MCB eller dets rettshavere skal aldri under noen omstendigheter krenkes.

 1. Bruk av MCB tjenester

Stillingsannonser, CV database, Video-CV database og andre tjenester og funksjoner skal kun benyttes av arbeidssøkere som søker etter ledige stillinger og/eller annen informasjon relatert til karriere, og arbeidsgivere som søker etter medarbeidere/kandidater til sin bedrift.

Kandidater og bedrifter har selv ansvar for å beskytte sine kontoer. Det skal aldri under noen omstendigheter gis tilgang til andres kontoinformasjon.

 1. MCB brukere samtykker i å unnlate å:
 • Overføre, kopiere, distribuere, publisere, lagre, eller ødelegge materiale produsert og tilgjengelig i MCB som er i strid med gjeldende lover og regler/bestemmelser som omfatter innhenting av personlig informasjon.
 • Iverksette handlinger som påvirker drift og belastning av MCB websiden.
 • Bruke metoder for innhenting av data
 • Bryte eller forsøke å bryte sikkerheten til MCB websiden.
 • Forfalske kontoer, email adresser, eller annen informasjon for å få tilgang til MCB sine tjenester.
 • Publisere eller fremme innhold publisert av MCB som kan fremme eller støtte feilaktig eller annen villedende informasjon eller andre ulovlige aktiviteter som for eksempel krenkelse av andres personvern eller spredning av feilaktig informasjon som kan påvirke drift av MCB eller samarbeid med kandidater, bedrifter og/eller andre samarbeidspartnere.
 • Registrere, publisere og eller søke på stillinger på vegne av en annen part.
 • Dele passord eller annen påloggingsinformasjon med en tredjepart.
 • Logge inn på en konto du ikke er registrert som bruker av.
 • Kontakte andre brukere, kandidater og/eller bedrifter for å annonsere, reklamere eller markedsføre/promotere andre tjenester som ikke er i samsvar med bruker tjenester levert av og/eller gjort tilgjengelig av MCB.

Kandidatkonto eller bedriftskonto

Brukere av MCB er selv ansvarlig for hemmeligholdelse av passord og/eller annen tilgang til konto og godtar ansvar for alle aktiviteter som skjer gjennom din konto.

Informasjon som publiseres gjennom MCB.

MCB gjør sitt ytterste for å sikkerhetsstille at all informasjon som publiseres på nettsiden er aktuell, nøyaktig og til enhver tid oppdatert, men det gis ingen garantier med hensyn til informasjon publisert av våre medlemmer eller andre samarbeidspartnere.