Tips til jobbintervju

Tips til jobbintervju når man skal på jobbintervju er kanskje det viktigste å være godt forberedt. Du skal umiddelbart skape et godt og solid førsteinntrykk når du presenterer deg selv, dine beste egenskaper og erfaringer. Vis rekrutterer eller intervjueren hvorfor du er den rette kandidaten.

Det at du har blitt innkalt til jobbintervju er først og fremst en seier i seg selv. Du er godt kvalifisert for stillingen og rekrutterer eller intervjuer liker allerede det de vet om deg så det er nå du virkelig skal skille deg ut fra de andre kandidatene. Førsteinntrykket du skaper, måten du håndterer intervjuet og besvarer spørsmålene de stiller deg er helt avgjørende for om du blir tildelt stillingen.

Før du går på et jobbintervju er det viktig å forberede seg på noen grunnleggende faktorer som vil være avgjørende for om du er riktig kandidat for arbeidsgiver.

 • Er du motivert for stillingen du søker og hvorfor?
 • Hvordan og i hvilken grad kan du bidra med ditt engasjement?
 • Hva har du oppnådd tidligere, hvilke resultater kan du vise til og hvordan skal du anvende dette i den nye stillingen?
 • Passer du inn i organisasjonen og teamet? Deler du organisasjonens verdier og mål?

tips til jobbintervju

Forberedelser til intervju

Tenk nøye igjennom hvordan du ønsker å presentere deg selv og hvilke egenskaper og erfaringer du ønsker å trekke frem. Nervøsitet er også en helt naturlig del av det å være på intervju, man skal være litt nervøs men tren godt på forhånd så kommer det til å gi gode resultater.

Hva bør man være forberedt på?

Vær godt forberedt og tilegn deg rikelig med kunnskap om selskapet. Vis intervjuer at du har gjort leksen din, at du har brukt rikelig med tid på å gjøre research om selskapet og har en interesse i selskapet. Hvorfor du er rett kandidat for stillingen.

Når man skal på intervju er det noen svært viktige ting man ikke kan overse. Vi anbefaler deg som skal på jobbintervju:

 • Kom alltid presis eller møt opp litt tid i forveien. På denne måten får du selv også. anledning til å samle deg litt før du går inn til intervjuet.
 • Ha kontaktperson klar dersom det skulle være behov.
 • Kle deg riktig etter bedriftens formelle kleskode.
 • Vis intervjueren at du er godt forberedt og motivert for stillingen du søker.
 • Ha med din CV og søknad for stillingen, vitnemål, attester og andre relevante dokumenter.
 • Når du besvarer spørsmål, svar alltid tydelig og klart samt svar alltid ærlig.
 • Still gjerne spørsmål, dette viser din interesse for stillingen og selskapet.
 • Fokuser på dine erfaringer, prestasjoner og hva du har oppnådd tidligere.
 • Vær alltid positiv om nåværende arbeidsgiver, tidligere arbeidsgivere og kolleger. Ha en positiv holdning til hvorfor du ønsker å forlate den jobben du har i dag som ved å trekke frem eksempelvis at du ønsker nye utfordringer, mer ansvar eller andre muligheter til å vokse og utvikles. Ønske om å tilegne seg mer kunnskap eller andre positive grunner til bytte av jobb.

Utvelgelsesmetoder for bedrifter og rekrutteringsselskaper

Det kan være svært nyttig for deg som skal på jobbintervju å gjøre noen grunnleggende forberedelser ved å søke informasjon om hvordan selve intervju prosessen er strukturert. På den måten er man bedre forberedt på hva som venter deg og kreves av deg som kandidat. Mange selskaper og rekrutteringsbyråer benytter ofte flere av disse metodene for å kunne velge riktig kandidat for en stilling.

 • Strukturert intervju

Ved bruk av strukturert intervju er spørsmålsformuleringen klart på forhånd og hvor svaralternativene er veldefinerte.

 • Ustrukturert intervju

Ustrukturerte intervjuer er bruk av mer åpne spørsmål hvor svaralternativene ikke er forhåndsbestemt.

 • Evne – og ferdighetstester

Det finnes mange ulike evne-og ferdighetstester, hvilke evner og ferdigheter man ønsker å teste er avgjørende for valg av test. Forskning av vist at evnetester og ferdighetstester kan være nyttige om man ønsker å predikere kandidaters fremtidige arbeidssuksess. Dette er gode verktøy som kan brukes som støtte i rekrutteringsprosesser. Forskning viser imidlertid også at disse testene ikke bør brukes ene og alene for å avgjøre en kandidats evner og ferdigheter men i kombinasjon med ulike intervjumetoder.

 • Personlighetstest

Personlighetstest er en psykologisk metode som tar sikte på å vurdere en persons egenskaper og karakteristiske reaksjonsmåter. Det genereres en personlighetsprofil på bakgrunn av besvarelsen, ofte utført ved bruk av spørreskjema.

 • Case/oppgaver

Mange arbeidsgivere velger å gi kandidater til andregangsintervju et case eller en oppgave de de skal demonstrere for arbeidsgiver hva de kan og hva de er gode på.

 • Gruppeoppgaver

Gruppeoppgaver eller gruppeintervju er en fin måte for en arbeidsgiver å finne ut hvilken rolle en person tar i en gruppe. På denne måten kan man identifisere rett kandidat for stillingen.

 • Assessmentsenter

Et assessment senter er en teknikk som kan benyttes i utvelgelsen av kandidater til en jobb i en organisasjon. Det er oftest brukt for å forstå og kartlegge hvilke kandidater eller medarbeidere som har potensial til å bli forfremmet til lederstillinger. Det kan benyttes mange ulike teknikker og flere observatører.

 

Lykke til!