Steg i en salgssamtale

Steg i en salgssamtale

Bygg kjennskap, tillit og engasjement hos kunden.

Du må kunne…

 • Ditt produkt
 • Hvilke behov det dekker
 • Produktets sterke og svake sider
 • Dine konkurrenter’s sterke og svake sider

Åpning 4×20 Regelen

 • 20 første sekunder
 • 20 første stegene
 • 20 første centimeterne
 • 20 første ordene

Første inntrykk er avgjørende for et vellykket salg.

Behovsanalyse – Spørre teknikker

 • Åpne spørsmål
 • Lukkede spørsmål
 • Den alternative metoden
 • Ingen spørsmål er for dumme! (Dumme svar er værre.) Det verste som kan skje er at kunden ikke svarer.

Presentasjon – Kritiske elementer

 • Får delvis aksept fra kunde (Bruk kroppsspråk, f.eks nikk sakte mens du snakker.)
 • Lytt aktivt til kundens innvendinger
 • Fortsett aldri før du har avklart kundens innvendinger (Kunden må ha godtatt din forklaring.)
 • Prøv å få kunden til å forestille seg selv bruke produktet ( Tegn et positivt bilde av kunden som bruker produktet i fremtiden.)

Avslutning – Den alternative metoden

 • Den alternative metoden brukes ved å gi kunden flere alternativer som begge leder samme rettning.
 • Eksempel: Ønsker du å melde deg på …….?
 • Gjerne fortell om fordelene. Husk det er ekstra kundeservice.
 • Genialt for å avslutte et salg når du er sikker på at det ikke vil fornærme kunden.

Innvendinger

 • Innvendinger = Kjøpssignaler for dyktige selgere
 • Få kunder kjøper uten innvendinger
 • Innvendinger signaliserer interesse
 • Innvendinger brukes for å teste selgeren
 • Innvendinger brukes for å vise din egen kunnskap

Håndtere innvendinger

 • Lytt nøye til hva kunden sier
 • Repeter innvendinger ( Viser at du forstår.)
 • Still oppfølgingsspørsmål for å bekrefte virkelig bekymring (Kunden forteller ikke alltid hele sannheten.)
 • Ros kunden for innvendinger (Jeg forstår din bekymring…)
 • Svar rolig og argumenterende
 • Få aksept for ditt svar

Håndtere innvendinger – Feller

 • Ikke le av innvendinger
 • Ikke avbryt kunden
 • Unngå krangel eller langvarig argumentasjon
 • Ikke bruk fraser som “La oss komme tilbake til dette”
 • Innrøm at du er enig hvis innvendinger er relevant
 • Svar gjerne på innvendingen med et godt argument hvis du vet den er irrelevant

Avslutning – Kjøpssignaler

 • Kunden sender kjøpssignaler (Har du brosjyre på …..?)
 • Ingen kunder spør: (“Kan jeg kjøpe mer?”)
 • Nye og produktorienterte selgere er ofte så opptatt av produktet at de glemmer å se etter kjøpssignaler

 

Avgjørelsens trappetrinn

Delvis aksept er nødvendig for den endelige avgjørelse i avslutningsfasen

Avslutningsfasen – Alternative metoder

 • Spør kunde “Skal vi gå for det?” (Hvis kunde sender sterke kjøpssignaler)
 • Oppfør deg som om det å kjøpe mer er helt normalt for de fleste kunder
 • Vær avslappet, smil og vær hyggelig (Aldri vis at du er spent på å vite om svaret er ja eller nei!)
 • Fortell mer om hvor godt valg kunden har gjort

Lykke til med salgsprosessen.

 

 

 

 

Blogg, News