Rekrutteringstrender 2017 video cv

Rekrutteringstrender for 2017

Rekrutteringstrender – Video CV

Vi har lenge snakket om nye innovative løsninger og det å unytte de raske digitale endringene. Men hvor nytenkende er egentlig rekrutteringsbransjen?

Når det kommer til å utnytte de digitale endringene og tilrettelegge for innovasjon har rekrutteringsbransjen fortsatt en lang vei å gå. Vi må tenke nytt og det spesielt med de store endringene vi har i arbeidsmarkedet. Med mange høyt kvalifiserte søkere vil det være svært lønnsomt å utnytte de digitale endringene.

Vi ser at mange høyt kvalifiserte personer befinner seg i en situasjon der de kanskje må se seg om etter nye yrkesmuligheter.

Unge mennesker med høy utdanning men uten relevant yrkeserfaring møter utfordringer når de skal ut på arbeidsmarkedet fordi de ikke har x antall år relevant erfaring. Hvordan skal disse arbeidssøkerne skille seg ut på arbeidsmarkedet?

Hvordan skal rekrutter velge ut den ene beste kandidaten ut av hundrevis av søknader og CV-er? Hvordan kan man vite at man har funnet den rette kandidaten kun ved å lese en CV og søknad? Rekrutteringsbransjen og arbeidsgivere som ansetter kan ofte oppleves som flinke til å screene ut kandidater som ikke passer inn i deres spesifikke A4-krav.

Giphy

Giphy

For å finne de beste kandidatene bør rekrutterer se mer utenfor boksen. Hvis eksempelvis Statoil søker etter en ny markedskoordinator, må søkere ha jobbet som markedskoordinator i et liknende selskap i x antall år, og ha den rette utdannelsen.

Logikken er enkel og ikke minst forståelig.

Det er enklere for både arbeidsgiver og arbeidstaker å lykkes i jobben med relevant erfaring. Men vi bør tenke litt utenfor denne strategien i forhold til å få de ideelle kandidatene som ønsker karriereutvikling og som er motiverte.

Det å gå fra en stilling som markedskoordinator til en annen samsvarer ikke nødvendigvis med ambisjonene til de mest ettertraktede kandidatene. En kandidat kan ha et bedre utgangspunkt for å lykkes i en ny stilling hvis man kommer fra en annen bransje eller som nyutdannet.

Disse kandidatene kan komme med helt nye innblikk og tenke nytt i forhold til kandidater som er mer innarbeidet. Kandidater som er nyutdannet eller som kommer fra en annen bransje kan det også være enklere forme til rollen og bedriftskulturen.

For å bygge kunnskapsrike organisasjoner med et vedvarende konkurransefortrinn må vi lykkes med å finne de rette kandidatene.

 

Så hva vil vi se mer av i 2017 innen rekrutteringsbransjen? Vi mener at video-CV vil blir et viktig om ikke avgjørende verktøy. En video-CV er et helt unikt verktøy for en kandidat å vise arbeidsgiver hvorfor akkurat de er den rette kandidaten for stillingen.

Samtidig åpner det mulighetene for arbeidsgivere å screene kandidater før de innkalles til intervju. For å effektivisere og redusere kostnader har man også mulighet til å foreta video-intervju for de som ønsker dette. Mulighetene er mange, vi må bare utnytte de fantastiske digitale endringene.

Vi oppfordrer dere som leser til å dele egne tanker og komme med gode innspill til hva dere tenker er rekrutteringstrender for 2017. Det er veldig interessant å høre hva andre i bransjen mener vi kan vente oss i 2017.

Blogg, News