MCB rekruttering tilbyr tjenester innen rekruttering, organisasjonsutvikling og omstilling for offentlig og privat sektor. Kundene våre er lokale og nasjonale innen de fleste bransjer.

Våre prosesser sikrer at de rette kandidatene blir identifisert, med høy kvalitet i utvelgelse og gjennomføring av ansettelsesprosessen.

Det skal være enkelt og tidsbesparende å benytte våre tjenester. Vi har over 15 års erfaring med rekruttering fra norske og internasjonale virksomheter. Vår suksess bygger på svært kompetente medarbeidere med bred praktisk erfaring innen HR, rekruttering og organisasjonspsykologi.

Vi er opptatt av å utvikle langsiktig partnerskap med våre kunder.

-Better ways of selecting-