Beskrivelse

Are you bright and ambitious seeking a long-term career in the technology industry?

For one of our partners we are looking for a Full-stack Ember.js + Rails developer.

The ideal candidate has a passion for coding and keeping up with the latest in software development and technology. You must be excited to find creative solutions to interesting coding challenges.

 • Mobile Checkout app (our shopper-facing iOS / Android app built with Ember.js and Cordova)
 • Suite of merchant/retailer-facing applications, built in Ember.js)
 • Rails APIs for the various apps (including some JSON API)
 • Improving tooling and infrastructure for managing merchants and locations
 • Integrations with proprietary payment/inventory systems
 • Firmware for on-site IoT hardware

Relevant skill sets:

 • (required) Strong Rails experience
 • (required) Strong Ember.js experience
 • (required) Experience writing and maintaining automated tests
 • Experience with cloud-based hosting, particularly Heroku
 • Experience building hybrid mobile apps (WebView apps, e.g. Cordova)
 • (nice-to-have) Experience building retail/e-commerce applications
 • (nice-to-have) Experience building WebSocket-heavy, push-centric applications

Our partner want to be the first choice employer for the bright and ambitious people seeking long-term careers in the technology industry. The office is located in Oslo.

We take your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws.

We are looking forward to receiving your CV including cover letter.

Tagget som full-stack ember.js + rails developer, IT, teknologi, utvikler

Om MCB Rekruttering

MCB rekruttering tilbyr tjenester innen rekruttering, organisasjonsutvikling og omstilling for offentlig og privat sektor. Kundene våre er lokale og nasjonale innen de fleste bransjer.

Våre prosesser sikrer at de rette kandidatene blir identifisert, med høy kvalitet i utvelgelse og gjennomføring av ansettelsesprosessen.

Det skal være enkelt og tidsbesparende å benytte våre tjenester. Vi har over 15 års erfaring med rekruttering fra norske og internasjonale virksomheter. Vår suksess bygger på svært kompetente medarbeidere med bred praktisk erfaring innen HR, rekruttering og organisasjonspsykologi.

Vi er opptatt av å utvikle langsiktig partnerskap med våre kunder.