Over 101 000 arbeidsledige i Norge

Over 101 000 er registrert som arbeidsledige i Norge, dette er bekymringsfullt Professor i samfunnsøkonomi, Steinar Holden som er leder ved økonomisk institutt på Universitetet i Oslo trekker frem økt bekymring for ungdomsledigheten i Norge. Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten i oktober 2016 ligger på 101.442. TV2 Den økte arbeidsledigheten kan få alvorlige ringeffekter

Les mer

Åtte ting alle nyutdannede er lei av å høre

Når du er ferdig med utdannelsen og befinner deg i en jobbsøke-prosess kan det noen ganger virke som om alle rundt deg er eksperter på sysselsetting… Og mens noen mennesker gir deg genuine nyttige råd, er det ikke overraskende at alle råd man hører ikke er fullt så nyttige. Her er åtte ting alle nyutdannede

Les mer

Hvordan lage en god video CV

Video CV blir stadig mer populært blant jobbsøkere som ønsker å skille seg ut fra mengden. Hensikten med en videoCV er ikke at den skal erstatte den tradisjonelle papir CV’n, men bidra til å forbedre jobbsøknader ved å gi arbeidsgivere en bedre og mer helhetlig innsikt i hva en person har å tilby. En tradisjonell

Les mer

Flere unge utenfor arbeidslivet

Flere eldre inkluderes, mens flere unge blir stående utenfor arbeidslivet, i følge en ny rapport om status og utvikling for målene i IA-avtalen. Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Seniorene øker sin yrkesdeltakelse mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Den sterkeste sysselsettingsveksten finner vi blant

Les mer

Vanlige intervju feil

Hva bør du ikke gjøre under intervju? Her er de vanligste jobbintervju feil og tabber en kandidat kan gjøre. Dessverre er det enkelt å gjøre disse feilene uten å tenke over det – og mange av dem er mer vanlig enn du kanskje tror! Ta deg tid til å forberede deg godt før intervjuet, slik at

Les mer

Intervju tips som vil hjelpe deg å få jobben

Job intervjuer virker ikke å bli noe enklere – selv etter mange intervjuer, flere intervjuer enn du kan telle. Du møter nye mennesker hele tiden, og det å måtte selge deg selv og dine ferdigheter samtidig som andre vurderer dine ferdigheter kan være en krevende prosess. Du må hele tiden holde deg fokusert og entusiastisk

Les mer

Tips fra HR Talenter

Hva er det som involverer deg i HR bransjen, og hva gjør deg motivert? Menneskelige ressurser er kjernen i enhver organisasjon. Å ta vare på dine medarbeidere er nøkkelen til en vellykket organisasjon og dermed et konkurransefortrinn. Det er essensielt at HR avdelingen kommuniserer tydelig til sine ansatte oppover og nedover i organisasjonen, involverer, inkluderer

Les mer

Effektive Tips til Jobbsøkere

I markedet for en ny jobb? Du har sikkert blitt oppfordret til å følge dine drømmer, utnytte nettverk, og oppdatere og fornye din CV, som igjen kan hjelpe deg å oppnå suksess. Være åpen. Det er greit å spørre venner og bekjente samt fagfolk om råd og tips. Du må selv finne den beste måten å

Les mer