Over 101 000 arbeidsledige i Norge

Over 101 000 er registrert som arbeidsledige i Norge, dette er bekymringsfullt Professor i samfunnsøkonomi, Steinar Holden som er leder ved økonomisk institutt på Universitetet i Oslo trekker frem økt bekymring for ungdomsledigheten i Norge. Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten i oktober 2016 ligger på 101.442. TV2 Den økte arbeidsledigheten kan få alvorlige ringeffekter

Les mer